Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

 

LÆS DETTE BETINGELSER OMHYDIGT

 

1. INTRODUKTION

Disse generelle betingelser regulerer udtrykkeligt forholdet mellem Indicom Europa 2015 sl (virksomhed, der ejer Ulller-varemærket) med registreret kontor på Calle Zurbano 41, Bajo libertad 28010, Madrid og med CIF ESB87341327 og tredjeparter (herefter "brugere") registrer dig som brugere og/eller køb produkter gennem onlinebutikken på den officielle hjemmeside for Uller (http://www.ullerco.com , i det følgende benævnt "Store").

 

2. FORPLIGTELSER FOR BRUGEREN

2.1 Brugeren accepterer generelt at bruge butikken, at købe produkterne og at bruge hver af butikens tjenester flittigt i overensstemmelse med loven, moral, offentlig orden og bestemmelserne i disse Almindelige betingelser, og du skal også afstå fra at bruge dem på nogen måde, der kan hindre, beskadige eller forringe den normale drift og nydelse af Butikken for Brugere eller som kan skade eller forårsage skade på varerne og rettighederne til Uller, dets leverandører, brugere eller generelt fra tredjepart.

 

3. PRODUKTER OG PRISER

3.1         Uller forbeholder sig ret til til enhver tid at beslutte, hvilke produkter der tilbydes brugere via butikken. Især kan du når som helst tilføje nye produkter til dem, der tilbydes eller inkluderes i butikken, idet det forstås, at medmindre andet er bestemt, vil sådanne nye produkter være underlagt bestemmelserne i disse generelle betingelser. Ligeledes forbeholder det sig retten til at stoppe med at give eller lette adgang og brug til enhver tid og uden forudgående varsel om nogen af ​​de forskellige klasser af produkter, der tilbydes i butikken.

 

3.2 De produkter, der er inkluderet i butikken, svarer på den mest pålidelige måde, som webvisningsteknologien tillader de produkter, der faktisk tilbydes. Produkternes egenskaber og deres priser vises i butikken. Priserne angivet i butikken er i euro og inkluderer ikke moms, medmindre andet er angivet.

 

4. PROCEDURE OG BETALINGSFORM FOR PRODUKTERNE

4.1 Inden for en maksimal periode på 24 (XNUMX) timer, Uller sender en e-mail til brugeren, der bekræfter købet. Nævnte e-mail tildeler en købreferencekode og vil specificere produktets egenskaber, dets pris, forsendelsesomkostninger og detaljer om de forskellige muligheder for at foretage betaling af produkterne til Ulller.

 

4.2 Den bruger, der køber et produkt gennem butikken, skal foretage betaling via de betalingssystemer, der er specifikt beskrevet i butikken.

 

4.3          Indicom Europe 2015 sl Det arkiverer de elektroniske dokumenter, hvor kontrakten er formaliseret, og sender en kopi til brugeren, når købet er foretaget. Kontrakten indgås på spansk.

 

4.4 Ordrebekræftelsen sendt af Uller Den er ikke gyldig som faktura, kun som købsbevis. Fakturaen, der svarer til den, sendes sammen med produktet.

 

5. TILBAGEHOLDELSESRET

5.1 Brugeren har en fortrydelsesret, som han kan kontakte Uller via e-mail på følgende adresse: kontakt @ ullerco.com og fortryder købet inden for en periode, der ikke overstiger syv (7) hverdage, regnet fra modtagelse af Produktet. Produktet skal sendes sammen med det behørigt udfyldte returseddel og en kopi af den behørigt udfyldte følgeseddel eller faktura, hvor Bruger-køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af Produktet. Nævnte returnering vil ske i overensstemmelse med de instruktioner, som Ulller angiver til Brugeren som svar på hans meddelelse om tilbagetrækningsøvelsen. Brugeren skal returnere produktet inden for en periode på højst syv (7) dage fra det tidspunkt, hvor Ulller angiver returmetoden.

 

5.2 Tilbagetrækningen medfører tilbagebetaling af det betalte beløb. For at gøre dette skal kunden på returarket angive nummeret og indehaveren af ​​det kreditkort, hvortil Uller Du skal foretage betalingen. Betegnelsen for den nævnte betaling vil blive fastlagt i loven.

 

5.3 Fortrydelsesretten kan ikke udøves, når produktet ikke returneres i originalemballagen, og når produktet ikke er i perfekt stand.

 

6. KUNDESERVICE

6.1 For enhver hændelse, krav eller udøvelse af deres rettigheder kan brugeren sende en e-mail til adressekontakten @ Uller. Com.

 

7. HJEMLEVERINGSSERVICE

7.1 Det territoriale omfang af salget gennem butikken er udelukkende for Den Europæiske Unions område, så leveringstjenesten vil kun være for dette område. De produkter, der er købt via butikken, sendes til den leveringsadresse, der er angivet af brugeren, når betalingen er bekræftet, og den maksimale leveringsperiode er tredive (30) dage, der er fastlagt som standard i loven.

 

7.2 Leveringstjenesten af Uller Det udføres i samarbejde med forskellige logistikoperatører med anerkendt prestige. Bestillinger vil ikke blive serveret i postkasser eller på hoteller eller andre ikke-permanente adresser.

 

7.3 Omkostningerne ved forsendelse er ikke inkluderet i prisen på Produkterne. På det tidspunkt, hvor produktet købes, informeres brugeren om de nøjagtige forsendelsesomkostninger.

 

8. INTELLEKTUEL OG INDUSTRIEL EJENDOM

8.1 Brugeren anerkender, at alle elementerne i butikken og hvert af produkterne, informationen og materialerne deri, mærkerne, strukturen, udvælgelsen, arrangementet og præsentationen af ​​deres indhold og de computerprogrammer, der anvendes i forhold til dem, er beskyttet af intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder Uller eller fra tredjepart, og at de generelle betingelser ikke tilskriver det med hensyn til nævnte industrielle og intellektuelle ejendomsrettigheder nogen anden ret end dem, der specifikt er påtænkt i samme.

 

8.2 Medmindre autoriseret af Uller eller som tilfældet er af tredjepartsindehavere af de tilsvarende rettigheder, eller medmindre dette er lovligt tilladt, kan brugeren ikke reproducere, transformere, ændre, adskille, reverse engineer, distribuere, leje, låne, stille til rådighed eller tillade offentlig adgang gennem enhver form for offentlig kommunikation af nogen af ​​de elementer, der er nævnt i foregående stykke. Brugeren skal kun bruge de materialer, elementer og oplysninger, som han får adgang til gennem brug af butikken, kun til sine egne behov, og tvinger sig til ikke direkte eller indirekte at udføre en kommerciel udnyttelse af de materialer, elementer og information, der er opnået gennem det samme.

 

8.3 Brugeren skal afstå fra at unddrage sig eller manipulere ethvert teknisk udstyr oprettet af Uller eller af tredjepart i butikken.

 

9. DATABESKYTTELSE

9.1 I overensstemmelse med lov 15/99 LOPD informerer vi dig om, at dine personoplysninger og andre oplysninger, der gives via registreringsformularen, såvel som fra de gennemførte transaktioner, vil blive inkluderet og opbevaret i en fil til behandling, ejet af Uller, så længe det ikke anmodes om annullering. Behandlingen vil være bestemt til udvikling og udførelse af salget, den personlige opmærksomhed af de produkter og tjenester, den får, og forbedring af nævnte opmærksomhed, samt promovering af egne produkter og tjenester og tredjelande relateret til Ulller.

Ligeledes informeres du om, at dine data vil blive gjort tilgængelige for de tilknyttede virksomheder til de angivne formål. Uller Det vil behandle disse data med den største fortrolighed, idet de er den eneste og eksklusive modtager af dem og ikke udføre opgaver eller meddelelser til andre parter end dem, der er angivet i de nuværende regler.

Brugeren autoriserer udtrykkeligt henvisningen, selv på elektronisk måde, ved Uller og de førnævnte enheder, kommerciel kommunikation og kampagnetilbud og konkurrencer. □ ja, jeg accepterer.

 

9.2 Brugeren kan til enhver tid udøve rettighederne til adgang, berigtigelse, modstand eller annullering ved at kontakte Uller, via e-mail adresseret til kontakt @ Uller.com, vedhæfte en kopi af dit NIF eller erstatningsidentifikationsdokument.

9.3. Svar markeret med * i registreringsformularen er obligatoriske. Dit ikke-svar forhindrer, at købet af de valgte produkter bliver foretaget.

 

10. PASSORD

10.1       Uller Det vil lette brugen af ​​personlige adgangskoder for den bruger, der registrerer sig som sådan på webstedet. Disse adgangskoder bruges til at få adgang til de tjenester, der leveres via webstedet. Brugeren skal opbevare adgangskoder under eget ansvar i den strengeste og mest absolutte fortrolighed og derfor antage, hvor mange skader eller konsekvenser af nogen art, der stammer fra overtrædelse eller videregivelse af hemmeligheden. Af sikkerhedsmæssige årsager kan adgangskoden til telematisk adgang til de tjenester, der er knyttet til webstedet, til enhver tid ændres af brugeren. Brugeren accepterer straks at underrette Ulller om enhver uautoriseret brug af deres adgangskode samt adgang fra uautoriserede tredjepart til det.

 

11. COOKIES

11.1       Uller bruger cookies til at forbedre sine tjenester, lette navigationen, opretholde sikkerheden, verificere brugerens identitet, lette adgangen til personlige præferencer og spore deres brug af butikken. Cookies er filer, der er installeret på computerens harddisk eller i browserens hukommelse i den mappe, der er forudkonfigureret af brugerens computers operativsystem til at identificere dig.

 

11.2 Hvis brugeren ikke ønsker, at der skal installeres en cookie på deres harddisk, skal de konfigurere deres internetbrowseprogram til ikke at modtage dem. Ligeledes kan brugeren frit ødelægge cookies. I tilfælde af at brugeren beslutter at deaktivere cookies, kan kvaliteten og hastigheden af ​​tjenesten falde, og de mister endda adgangen til nogle af de tjenester, der tilbydes i butikken.

 

12. GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Disse generelle betingelser reguleres af spansk lovgivning. Enhver kontrovers, der opstår som følge af fortolkningen eller henrettelsen, der kan opstå i forbindelse med gyldigheden, fortolkningen, opfyldelsen eller opløsningen af ​​denne kontrakt, vil blive forelagt jurisdiktion og konkurrence for domstole og domstole i Madrid, med undtagelse af enhver jurisdiktion, der kan svare til til brugeren, forudsat at den gældende lovgivning tillader det.